1-TAWASUL (mencari Allah dan Rasul lewat jalan guru)

tawasul

TAWASUL (mencari Allah dan Rasul lewat jalan Guru)
Karya: Muhammad Luthfi Ghozali

Jika anda ingin dapat melakukan ibadah dan pengabdian secara khusu’, bukan sekedar sholat khusu’, maka temukanlah rahasianya di dalam buku ini. Kunci ibadah khusu’ itu diselipkan oleh penulis dibalik pembahasan yang panjang lebar dengan kata kunci ‘tawasul’. Oleh karena itu buku ini berjudul TAWASUL (mencari Allah dan Rasul lewat jalan guru). Yang dimaksud tawasul dalam buku ini adalah mengadakan pertalian ruhani antara seorang murid dengan guru mursyidnya sampai dengan kepada Maha Guru Agung yaitu Rasulullah SAW. Pertalian ruhaniah dalam arti sambung rasa dan kebersamaan dalam ibadah untuk mencapai pendekatan atau taqorrub kepada Allah SWT.

Puncak pelaksanaan tawasul itu menjadikan seorang murid berada dalam kebersamaan yang hakiki secara ruhaniah dengan guru-guru mursidnya. Pencapaian mana yang dianjurkan Allah SWT melalui firmanNya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang shiddiq”.(QS.at Taubah/19). Jika jalan ibadah dilaksanakan tanpa tawasul, dalam arti tanpa mendapatkan bimbingan guru-guru mursyid secara ruhaniah, maka dihawatirkan ibadah tersebut malah dibimbing setan. Akibatnya setan akan membelokkan arah tujuan ibadah tersebut, hal mana yang disinyalir oleh sebuah ungkapan; “Barangsiapa beramal tanpa guru maka gurunya adalah setan”. Dengan ibadah seperti itu, bukannya mendekatkan diri kepada Allah tetapi malah menjauhkan dariNya.

Buku tawasul ini berisi beberapa bab sebagai berikut:
TAWASUL
Ibadah Yang Khusu’
SYAFA’AT
Syafa’at Di Hari Kiamat
Syafa’at Di Dunia
INTERAKSI RUHANIAH
Manusia Sebagai Karakter dan Manusia Sebagai Personal
Dua Samudera Yang Berbeda
Ilmu Mukasyafah
JALUR-JALUR PILIHAN TAWASSUL
Jalur Pertama :
SEBAGAI TEMAN YANG BAIK
MA’IYAH FID DAARID DUNYA
MA’IYAH FID DAARIL AKHIRAT
Tingkat Derajat Seorang Hamba
Jalur Kedua :
SEBAGAI SAKSI
Peradilan Yang Adil
Saksi-Saksi Di Hari Kiyamat
Ulama’ Adalah Pewaris Nabi
Tugas Para Saksi
Indera Manusia
Jalur Ketiga :
SALING MELEPAS RINDU
Syuhada’ Badar dan Uhud
ALAM GHAIB
Melihat Alam Ghaib…?
Menembus gugusan langit dan gugusan Bumi
ALAM RUHANIAH
Jihad Akbar
Ruh Merdeka dan Ruh Ditahan
Jalur Keempat :
JAMINAN DITERIMA TAUBAT
Potensi Interaksi Ruhaniah antara UMAT DENGAN RASULNYA
Iman dan Cinta Rasul
Jalur Kelima :
SEBAGAI PENGAMAT
Peluang Yang dibentangkan
Dunia adalah Sebab dan Akhirat adalah Akibat
Dorongan dan Peringatan
Hikmah Penyebutan AR-RASUL dan AL-MU’MINUN Setelah Penyebutan ALLAH
Ulama’ adalah Pewaris Nabi
Jalur Keenam :
JALUR WALAYAH
Cinta Yang Dirahasiakan
Bahasa Cinta
Orang Yang Dicintai Allah
Aspek – Aspek Kedekatan Walayah
Dosa Syirik adalah Pangkal Kehancuran
Husnuzaan Pangkal Keberhasilan
Walayah Dunia dan Akhirat
ISTIDROJ
Walayah Hanya untuk Orang yang Percaya
Jenis-jenis Walayah
Perbedaan Antara AL-IZZU DAN AL-MULKU
PENUTUP

Untuk mendapatkan buku-buku tersebut silahkan kunjungi situs Toko Buku Online kami di abshor-bookstore.blogspot.com

 

Iklan

59 comments on “1-TAWASUL (mencari Allah dan Rasul lewat jalan guru)

 1. assalamualaikum

  bukunya ga dijual di tempat umum ya?

  jadi harus pesa, klo di Bogar da ga ya tempat penjuakannya?

  trims

  wassalam

 2. Yth Mila
  alaikum salam
  di Bogor dan di Bandung setahun yang lalu masih ada, tapi karena sistem penjualannya kurang lancar akhirnya sudah diritur semua.
  Pesan aja via SMS, harga seperti tertera dg potongan 30%, ongkos kirim biar kami yang tanggung.
  Kirim alamat lengkap, nanti kami kirim nomor rekening. Insya Alloh 3 hari kerja buku sudah sampai di alamat.
  Sekian terima kasih. Wassalam

 3. Wah hampir sama dengan Gratis dong…
  Udah disc 30% pengiriman ditanggung…..

  Wah Rejeki tu Mbak Mila 🙂

  Isi Bukunya gak usah kwatir …. BAGUS

 4. Itu memang harga spesial untuk tamu Web kita
  Seharusnya malah gratis, tapi……he he he
  Ongkos ditanggung Abshor itu hanya khusus untuk Jawa
  Luar Jawa ada tambahan sedikit, ndak banyak kok….

 5. Assalamu’alaikum WR Wb….

  Pak Kyai mau tanya…kalo tawasulan ke keturunan kita sendiri….waktu

  yang baik kapan pak Kyai???apa setelah baca wiridannya???

  ———————————

  Di Buku Iklil, saya kira tata cara bertawasul itu sudah diajarkan oleh Romo Yai kepada kita…..?
  he he he…… ndak pernah buka Iklil ya…..

 6. iya pak Kyai…belum beli heheh…mudah2an hari minggu ini Insya Allah mau beli..

  terima kasih pak Kyai…

 7. Wa ‘inda huu mafaatihul ghaiib, laa ya’lamuhaa illaa huu.
  Allaahu laa ilaaha illaa huwa rabbul ‘arsyl ‘azhiim.
  Wa man ashdaqu minallaahi qiilaa.

 8. Membaca “Tawassul, Mencari Allah dan Rasul Lewat Jalan Guru” menarik sekali, seolah seperti menapak tilas perjalanan pecarian Sang Penulis melalui jalur ber-tawassul. Tawassul menurut kamus Arab Indonesia, berasal dari kata wasala artinya berbuat kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tawasul maknanya mengambil wasilah atau perantara. 1) Adapun yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah mencari jalan atau cara yang mendekatkan diri kepada Allah. Caranya dengan melipat gandakan amal ibadah dan berjihad si jalan Allah untuk keberuntungannya di dunia dan akhirat kelak. Dengan bertawasul sebagaimana QS Al Maidah [5]:35, QS Al Isra [17]:57, berarti ia telah memenuhi perintah Allah.2)
  Pada era modern ini tawassul sering dikaitkan dengan syirik yang bermakna menyekutukan Allah. Ibn Taimiyah(1263-1328) dalam kitab karangannya “Al Mujizatu wa Karamtul Auliya” ( Mujizat Nabi dan Karamah Wali), menjelaskan pembahasan yang singkat tentang mukjizat dan keramat. Sesungguhnya tidak ada hubungan timbal balik antara kewalian dengan khawariqatul adat (hal-hal yang luar biasa). Jadi, tidak setiap wali itu menunjukkan hal-hal yang aneh. Sebaliknya, tidak pula hal yang luar biasa yang terjadi pada seseorang membuatnya otomatis menjadi wali 3) Adapun doa termasuk ibadah. Menurut Ibn Taymiyyah, barang siapa berdoa kepada mahluk yang sudah mati dan mahluk-mahluk lain yang gaib serta meminta pertolongannya, berarti ia telah bid’ah dalam perkara agama. Mempersekutukan Tuhan seluruh alam, dan mengikuti jalan selain orang-orang mukmin. 4) Hanya saja masalah sekarang yang timbul adalah masalah mendekatkan diri kepada Allah melalui para wali yang saleh.
  Ibn Taymiyyah merupakan salah seorang tokoh fundamental dan merupakan pendahulu gerakan Wahabiyyah. Nama gerakan Wahabiyyah sesuai dengan gerakan pendirinya Muhammad Ibn Abdul Wahhab (1703 – 1787) 5). Kalangan Wahhabi memandang sejumlah amalan generasi setelahnya generasi sahabat sebagai bid’ah (menyimpang) termasuk diantaranya, membangun menara dan pemberian tanda permanen di atas makam. Paham Wahhabi juga menolak seluruh ajaran essoteris (bathiniyah) atau ajaran mistisisme dan menolak gagasan orang suci (wali), termasuk juga praktek mengunjungi makamnya. Praktek memanggil wali untuk mendapatkan berkah adalah praktek syirik. Mereka menolak seluruh anggapan kesucian (kekeramatan) barang atau tempat tertentu sebagai tindakan yang mengurangi kesucian Tuhan dan menyalahi ajaran tauhid.
  Saya sengaja melontarkan keberatan paham Wahabbi diatas dan selanjutnya saya mencoba menjawabnya menurut firman Allah “Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan carilah wasilah (jalan) yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berhihadlah kepada jalan-Nya, supaya mendapatkan keberuntungan”.(Q.S Al Maidah:35).

  Ayat tersebut secara umum mengatakan agar orang-orang berwasilah (tawassul), namun tidak dijelaskan secara terperinci. Kita yakin , bahwa beribadah merupakan suatu perantara untuk mencapai keberuntungan. Lalu, bagaimana Muhammad Luthfi Ghozali menjelaskan buah fikirannya? hasilnya yang dipaparkan pada buku : “Tawassul, mencari Allah dan Rasul Lewat Jalan Guru” sebagai berikut :
  Rosulullah SAW bersabda di dalam sebuah Hadits yang artinya “Shalat adalah mi’rajnya orang-orang yang beriman”. Ketika orang beriman sedang bermi’raj ke Haribaan Allah SWT mengadakan pengembaraan ruhaniah, baik dengan shalatnya maupun mujahaddahnya dan ibadah lainnya adalah sebagai buraq-nya. Jibrilnya, adalah para Nabi, Ash-Shidiq, Asy-Syuhada’ dan Ash-Shalihin. Dihadirkan “Jibril” itu didalam perasaan ruhaniah sebagai guru dan pembimbing, sekaligus sebagai sahabat dan saksi ketika hati seorang hamba sedang dirundung rindu.
  Bagaimana caranya? Caranya : Bertawassul kepada mereka, para Nabi dan para Rasul, para mu’min dari kalangan ash-Shidiq, As-Syuhada’ dan Ash-Sholihin, di dalam setiap pelaksanaan pengabdian kepada Allah baik melalui zakat, dzikir dan fikir, mujahadah dan riyadah, serta pengabdian dan jihadnya, dengan menghadirkan mereka secara rohaniah untuk diajak bersama-sama dalam satu rasa dan satu nuansa, di dalam setiap penyampaian maksud munajad yang dipanjatkan dan pengembaraan ruhaniahnya kepada Allah SWT.
  Dua point(jalur) contoh diatas (aslinya ada enam jalur) sudah cukup menjelaskan bahwa hakekat bertawassul adalah ekspresi interaksi ruhaniah, yang terjadi antara orang yang sedang melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dengan ruhani para guru-guru spiritual, baik yang masih hidup maupun yang sudah “mendahului”. Dalam, epilognya Luthfi Ghozali menjelaskan bahwa kata kuncinya adalah “keimanan atau kepercayaan”, interaksi yang sudah diekspresikan oleh kedua belah pihak tersebut menjadikan interkoneksi spiritual, dimana yang satu adalah kemauan keras dari pihak pelaksana berupa : iman, amal, ilmu al yaqin dan yang kedua adalah kehendak pertolongan (fasilitas atau syafaat) sebagai sunnah (sistem) yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT, sehingga mencapai kesaksian langsung ( ain ul yaqin), di sini ia akan menjumpai ekspresi interaksi ruhaniah itu, yang merupakan hakekat bertawassul kepada Allah SWT.
  Walaupun apa yang dijelaskan Muhammad Luthfi Al Ghazali, tidak menyinggung faham Wahabbi secara literal, tetapi secara isyari hampir sama dengan kritik atas paham Wahabi yang dilontarkan oleh Syaih Ja’far Subhani 6) “Tawassul, Tabaruk, Ziarah Kubur, Karamah Wali termasuk ajaran Islam (Asli :Wahabiyah fi al-Mzan Muassasah Al Nasyr Al Islamy at Tabiah Li Jamaah), bahwa bertawassul itu boleh bahkan penting untuk para pengembara spiritual. Selain itu, pandangan faham Wahhabi yang disebut sebagai pandangan reformis akan berakibat pada agama Islam menjadi Agama yang tampil “kering” secara emosional, dan dakwahnya menjadi tidak efektif di tengah peradaban modern yang cenderung bersifat materialistik. Manusia modern sekarang ini secara kwalitas lebih kompleks dibandingkan masa lampau, sehingga memerlukan pemahaman Islam yang sejuk dan mampu memberikan spiritual mereka. Karena itu, menurut saya buku ini datang tepat pada waktunya sebagai acuan pada bidang spiritual Islam.

  Salam,
  Ferry Djajaprana
  *) Pemerhati Mistik Islam
  http://Ferrydjajaprana.multiply.com
  Bibliography :
  1) Prof. Dr. Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah , Jakarta, 1989
  2) Ahsin W. Al Hafidz, Kamus Ilmu Al Quran, Universitas Sains Al Quran, Wonosobo, 2005.
  3) Ibn Taimiyah, Mukjizat Nabi dan Keramat Wali(Asli : Al Mujizatu Wa Karamatu al Auliya), Penerbit PT. Lentera Basri Tama, Jakarta, 2003.
  4) Ibn Taimiyah, Qaidah Jalilah Fi Al Tawassul wa al Wasilah, Dar Alfaq al -Jadidah, Beirut-Libanon. Hal. 100.
  5) Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
  6) Syaih Ja’far Subhani “Tawassul, Tabaruk, Ziarah Kubur, Karamah Wali termasuk ajaran Islam (Asli :Wahabiyah fi al-Mzan Muassasah Al Nasyr Al Islamy at Tabiah Li Jamaah), Pustaka Hidayah, Bandung, 2005

 9. waspadai bahaya laten SALAFY WAHABI, yang bisa memecah belah umat islam dan Menghancurkan bangsa Indonesia

 10. @Bertarekat
  Saya kira paham “wahabi” yg masuk dan “mengacaukan” standar baku orang Indonesia dalam berkeyakinan sebagai warisan leluhur mereka yg memadukan Islam dan keyakinan lokal tidak perlu dikhawatirkan. Apa yg ditakutkan wong mereka datang dgn membawa khasanah baru berupa pemurnian Islam dari pemahaman benalu yg “dimasukkan” ke dalam Islam lewat hujjah-hujjah serta argumentasi yg mereka anggap shahih dan kuat. Jika standar baku keyakinan “orang Indonesia” yg selama ini dipegang sudah tepat dan menganggap pemahaman “wahabi” hanya merupakan benalu, patahkan saja argumentasi mereka dgn hujjah yg “orang Indonesia” anggap lebih kuat. Orang yg beralih mengikuti paham “wahabi” kan menganggap bahwa hujjah yg disampaikan paham “trans nasional” ini lebih kuat dan lebih bisa diterima sehingga keluarlah mereka dari pemahaman leluhur lokal mereka. Masyarakat sekarang semakin cerdas, wawasan mereka semakin luas dan mereka sekarang sudah mampu memilah sesuatu menurut akal dan hati mereka.

 11. bapak malfi yang di muliakan Alloh swt amin…
  harga buku tawasulan tsb berapa saya belum mengetahuinya …
  tolong pak jawaban nya lewat email saya saja .. saya sangat tertarik ..
  terima kasih … sangat ditunggu sekali jawabannya.

  ___________

  sudah dijawab, tks

 12. Bapak malfi yang dimuliakan Allah SWT…

  Pak,saya sangat tertarik dengan buku bapak..bagaimana cara mendapatkannya?
  apakah di kota lain sudah ada yang jual?
  terimakasih atas segala jawabannya

  ——————

  bisa pesan via SMS di 081 575 624 914

 13. Subhanallah…betul betul bermanfaat bagi yang ingin mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT

 14. Assalamualaikum Wr. Wb.

  Bpk. Malfiali.

  saya baru mendapatkan pengajian tetang tawasul sebagai berikut ;

  1. Sirik yang di perangi para nabi dan rosul adalah sirik tawasul
  2. Cara ibagah tawasul tidak sesuai dengan tauhid
  3. Nabi muhammad SAW mengharamkan makam beliau menjadi makam keramat.
  4. Allah melaknat orang menyembah sesembahan selain Allah (orang yang menduakan allah, membandingkan allah, mensejajarkan ciptaan allah dengan sang kholik)
  5. Para sahabat tidak pernah melakukan tawasul atau mengkeramatkan makam

  Allah maha mengetahui segala sesuatu (kebenaran mutlaq).

  Pa’ terus terang saya belum membeli apalagi baca buku yang ditawarkan tapi membaca judulnya pun merinding akan kesirikan tawasul (yang telah di perangi oleh para nabi dan rosul Allah) sehingga istilah tawasul sebagai ruh spiritual yang akan menyesatkan (kesirikan kepada Allah yang nyata)

  Wassalamualaikum Wr. Wb.

 15. asslamualikum Wr. Wb.

  pa, saya sangat tertarik dengan buku tersebut….
  bagimana saya bisa mendapatkannya?

  terima kasih.

  Wassalamu’alikum Wr.Wb.

 16. asslamualaikum.. asslamlkum saya mu nanya udah ada lanjutan buku seri hikam belum di bikinnya sampai berapa jilid ? kalo sudah dimana saya bisa beli ? terimakasih

 17. Assalamualaikum,

  Pak Malfiali, Pak Alfian Azzuba dll.

  Diskusi ttg tawasul ini layak diteruskan. Sebab, ada dua pendapat yg bersebrangan: yg satu menganjurkan, lainnya melarang. Bahkan pak Mal menjual buku ttg tawasul.

  Belakangan tema ini rame lagi dibahas stl terbit serangkaian buku Kyai NU Menggugat yg mengkritisi praktik tawasul di Ind yg disebut praktik syirik. Sy baru saja membaca tanggapan pro-tawasul, yakni “Kyai NU atau Wahabi yg Sesat Tanpa Sadar?”. Dan sy menemukan pemelintiran ayat Al Quran utk digunakan membenarkan tawasul!

  Ini bukan masalah sepele! Ini persoalan keimanan dan konsekuensinya sangat luar biasa. Jika Rasulullah tdk pernah mengajarkan tawasul, sementara tawasul mengundang risiko luarbiasa krn bermain2 dg api syirik, maka Pak Malfiali perlu mawas diri!

  Jika terjadi kekeringan spiritual spt disinggung Pak Ferry Djajaprana, jawabnya bukan langsung terjun ke praktik tawasul! Di lain pihak, meski Pak Malfiali sedang berbisnis, tp bisnis anda berisiko menjerumuskan umat,,,,

  Wassalam,

  @FeliciaWahdan

 18. @ FeliciaF, …. memang benar, … tawasul itu bahkan seperti obat, dalam arti, semakin keras semakin semakin beresiko, tetapi obat itu gunanya untuk menyembuhkan orang sakit. Oleh karenanya, bagi yang ingin tahu khasiatnya, tawasul itu tidak cukup hanya dipelajari saja, tapi juga diamalkan tapi tentunya dengan mendapatkan bimbingan guru ahlinya.

 19. for alfian azzuba…

  assalamu’alaikum,…
  Sungguh kejam sekali tulisan mu trhadap BERTAWASUL, KAFIR BIN HARAM pula menjustice sesuatu tanpa mengkaji lebih dalam lagi dari berbagai sumber (apalagi CUMAN setelah mendapatkan pengajian, berapa jam sih pengajiannya kemarin? 10 tahun??) mengenai sunnah rasulullah muhammad. camkan itu brother!!
  i believe 100% itu yg nyampain pengajian tersebut orang yg ndak atau belum cukup dalam ilmunya. jangan jadi orang yang hanya pintar omong, tulis dan baca, sekalipun hafal qur’an dan hadistnya. karena SEMUA orang bisa lakukan itu. minta maaf lah kepada rasulullah muhammad karena telah ingkar dengan sunnahnya.

  wassaalam..

  martapura, kalsel

 20. alkhamdulillah…
  Bila segala sesuatu kembali hanya kpd Alloh SWT… apa yg diributkan… tetapi kalo sesuatu disampaikan karena Ego… emosi… rasa benar miliknya… saya ikut prihatiin…
  iyyakanabuduwaiyyakanastangiin… ihdinashirootolmustaqiim… 5 wktu minimal dlm sehari… siapa yg berani jamin .. sebuah kebenaran itu benar adanya….
  hihiiihiii…
  Beliau Orang Edzan Berkata :
  “Bolehlah dengan sgala alasan, dalil, tesis, hujjah, kekuatan otot, finansial, besarnya ormas & sjenisnya kita bisa merasa menang atas orang lain. Bahkan merasa benar di hadapan Tuhan. Tapi dibalik itu apa kita sudah bisa menang atas diri sendiri? Dan awal tanda kmenangan itu adalah mutmainahnya diri.. tak ada pertentangan dalam diri..tak ada kbencian.. teNANG, heNING, dumuNUNG khusyu’, aJUR hancurnya rasa merasa, GUNG hingga sampe silatun-solat-sambung pada Yang Maha AGUNG”.
  Allohu’alam…

 21. Bapak ustad saya mau tanya :arti sebenarnya hari kiamat untuk umat islam itu apa?trimakasih

 22. Assalamu’alaikum wr wb,
  Abah, terimakasih atas bimbingannya, walau saya hanya dapat mengikuti sebahagian dalam acara di Masjid Habiburahman bandung.
  Buku Ilmu Laduni bisa saya dapatkan waktu pengajian tsb, dimana mencari buku Tawasul di kota Bandung?

  Mohon informasinya, tks

 23. urusan dosa urusan masing-masing setiap insan.memang kebanyakan umat manusia sekarang ni , banyak menuhankan akalnxa, padahal akal itu, kemampuanxa sangt2 terbatas, hanya Allah yg maha kuasa yg patut kita pertuhankan.. krna akal tu sendiri Allah yg ciptakan, bukan manusia..

 24. assalamu’alaikum…
  sebelumnya minta maaf kalau sy ikut nimbrung ya, karena sepertinya asyik pembahasan ini…
  sy senang apa yang ditulis saudara ferry djajaprana sebelumnya, karena sgt berimbang tanpa memojokkan dua klompok yang mgkn kelihatan berbeda haluan..
  menrut saya keberadaan dua klmpok ini perlu adanya.. di klompok satu, cenderung untuk bernostlgia dengn fenomena kerohanian yang kalau tidak disadari akan membawanya ke jurang kemusyrikan.. di kelompok lainnya, datang memberi lampu kuning bahkan merah akan bahaya tersebut…
  sehingga menurut sy kedua klompok ini perlu adanya dan kita pun mau tidak mau harus mengkui itu bahwa dalam bentuk apapun tawasul jika tidak dilandasi dengn aqidah yang kuat akan membawa sang peniti jalan ke lubang kemusyrikn yaitu menduakan Allah… karena tawasul yang diterangkan di atas berangkat dari penghormatan sang murid kepada mursyidnya, jika itu melebihi hak mursyid akan berakibat pada guluw dan guluw itu tercela…
  tolong jika ada yang keliru ditegur ya… hehe jazakumullah

 25. Ass. Wr. Wb.

  Pak kyai…
  Mau nanya pernah tahu ga untuk tempat makam Umar jafar al habsah.
  Dulu penyebar islam di sunda kelapa yang sekarang Jakarta.

  Wasalam…

 26. Salam a’laikum Abah, mg bersama keluarga semua sehat & selalu dlm naungan ridha Allah amin, Abah aku pesan buku tawassul ya 1
  Alamat:
  Jl.KH.Naim III cipete Utara, Keb Baru, Jaksel 12150
  Rt 013/ 06 No. 3

 27. Pak kyai di derah tegal msih ada ga buku yang berjudul Tawasul karena aku baru punya buku Ilmu Laduni kurang lengkap kalau aku belum baca yang satunya… terimakasih

 28. Saya tdk stuju dg prkataan orang bhwa tawasul itu musyrik,,mngapa,,krn tawasul itu adlh sbab 2,doa qta supaya cpat diqobul sma alloh,,mnganggap dri qta orang yg bnyak dosa,tp mudah2an dg jlan tawasul kpd annabi,wli orang2,solih yaitu orang2 yg dekat dg alloh,ntah itu msih hidup/mati,,qta mminta pd mreka utk mnyampaikan do’a qta pd alloh,,supaya cpat dqobul,apakah ini prbuatan musyrik,,sdangkan musyrik itu adlh,mngakui adanya tuhan selain alholiq,,mnyembah kpd mahluq, brdo’a pd mahluq,..apakah twasul.trmasuk mnyembah kuburan ,pra wali,tidak 100x,twasul adlh mminta pang do’aken,dg j prantara kesolihan,ketaqwaan mreka,,contoh,,antum mminta di’doakan supaya cpat nikah ,pd kyai,,atw pd orang yg brangkat haji,,wal hasil yg mngabulkan do’a qta bukan pra nabi ,pra wali,,tpi alloh,
  tpi,klo qita mnganggap yg mngabulkan do’a qta itu adlh pra nabi,aulia,kuburan,jin, khidr,syeh abdul qadir jaelani,dlsb,,,inilah yg dsb dg syirik n orang yg melakukanny dsb musyrik,,na’uzubillahiminzalik,,,,pahm,,,pra ulama juga suka mlakukan tawasul,,yg notabeni lbih tahu dlm hal agama,,drpd qta,yg sok tau dlm mslah agama,,tnpa dtlusuri dulu apa itu twasul ,apa itu musrik,,ceplos weh ngomong,twasul itu hram,musrik,bid’ah,,,,

 29. Assalamualaikum, apakah website ini dari Ponpes Al-Fitrah gedinding Surabaya? jika iya, salam hormat dan sayang serta rindu saya buat keluarga besar Al-khidmah. salam rindu buat para pecinta Rasulullah. semoga Allah melindungi kita dan menjaga hat kita selalu hingga akhir hayat kita.

 30. menurut sy tawasul itu banyak caranya antara lain dg amal soleh/toriqhoh sidiqiah(jalan kebenaran),dzikir..dll.kl mau memponis tawasul itu sirik alangkah nistanya fatwa tsb…jangankan tawasul ibadah yg lain jg bisa syirik atau bi’dah kl kita gk tau ilmunya….makanya jg buat fatwa dl sblm kita tahu benar ilmunya….

 31. Assalamu’alaikum.
  Apakah bertawasul sbg jalan tol utk mencapai keridhoan Allah itu harus selalu mutlak dg beguru yg mursyid? Kalau keinginan demikian ada tetapi mrk yg sdh uzur krn fisik (lumpuh krn stroke) dan/atau keadaan finansialnya tak memungkinkan (krn mengambil guru dsb makan biaya), apkh ada cara lain atau pendapat lain? Apkh kita cukup dg sholat, mengaji, berwirid, berzakat sidekah dll. yang dapat mencukupi/seimbang dg “nilai”nya dg cara berguru/bertarekat?

  ________________
  admin : .. bertawasul saja kepada Baginda Nabi SAW dan keluarga dan Sahabatnya

 32. Assalam paYai..saya tinggal di daerah gandul cinere,bagaimana mendapatkan buku tawasul itu paYai?trimaKasih..

 33. katanya yg wafat klo orang beriman dialam kuburnya dia tidur panjang dengan tenang dan yg wafa sebaliknya maka mendapat siksa kubur….tawasul = perantara…….ah mana mungkin orang yg telah tenang dialam kubur masih ada sahwat duniawi….kan tidur dengan tenang…hanya hari kiamat yg membangunkanya………

 34. i .robbana maakholqta haadzaa baathilaa wakullasyai in kholaqnaahu biqodar alloohu yakhluqu maayasyaa semoga keduanya baik yg pro dan kontra selalu dilihat dan melihat alloh.

 35. Auliya Syekh Abdul Qodir al Jilani bagi kalangan thorikoh mereka di agung agungkan dan di hormati tapi bagi saya dia itu orang yang hina.tak ada sedikitpun kelibhan melainkan tipu daya iblis yng wujud………….jadi bodoooooh sekali orang yang bertawasul dengan orang yang hina yaitu syekh abdul qodir jilani..ilmu laduni itu ilmunya iblis..dari tampang si pengarang bukunya aja seperti iblis tidak ada terpancar aura positif..

 36. Assalamu’alaikum…

  Ustadz Ykh,
  saya pernah ikut memasarkan buku ini..
  sebagaimana link berikut : http://toko-buku-albarokah.blogspot.com/2009/04/tawassul-mencari-allah-dan-rasul-lewat.html
  dulu saya dapat dari toko buku Leksika.
  karena ada diskon sebagai member, lalu saya coba jual kembali…
  untuk membantu teman-teman yang butuh ilmu tentang tawassul.

  Alhamdulillah, kini saya temukan lg buku ini, jika izinkan untuk ikut membantu memasarkan, maka kami akan senang hati.

  demikian,
  wassalamu’alaikum.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s